ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

SECOND CHANCE SCHOOLS ORGANIZATION AND OPERATION

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to trainees’ knowledge upgrading regarding Second Chance Schools along with general principles on adult education. Trainees develop deep understanding about the necessity of this type of schools, the educator and learner’s roles, relevant curricula, active learning techniques, literacies and evaluation.