ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

PROFESSIONAL ORIENTATION COUNSELING

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to familiarize trainees with issues of human force planning, designing and managing, with methods and tools for school development (personnel personal and professional development), financial management and organization reinforced extroversion.