ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Αρχαιολογία και Συντήρηση: Πρακτικές Εφαρμογές και Μεθοδολογία Διάσωσης Ανασκαφικών Ευρημάτων

ARCHAEOLOGY AND MAINTENANCE: PRACTICAL APPLICATION AND METHODOLOGY OF SAVING ARCHEOLOGICAL FINDINGS

face-to-face

DESCRIPTION

The course objective is to help trainees understand the basic principles of organizing an excavation team and the tools and materials used for their work. Trainees further their knowledge in the manners by which findings are removed from the soil. They develop skills in recognizing the soil from which to remove objects along with natural effects on materials. Besides, they are introduced to maintenance techniques and removing human-made or natural residues as well as handling sensitive findings during excavation.