ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Βασικές Αρχές Νευροψυχολογίας για Επαγγελματίες Υγείας

BASIC PRINCIPLES OF NEUROPSYCHOLOGY FOR HEALTH PROFESSIONALS

face-to-face & e-learning

DESCRIPTION

The course objective is to help trainees develop deep understanding about brain impairments and their effects on brain function and human behavior. Trainees are familiarized with issue such as the association between the neural system and human experience, human brain and its role in natural functioning, and the effects of mental disorders and brain impairments on human behavior.