ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Βασικές Αρχές και Πλαίσιο της επιστήμης της Συμβουλευτικής

BASIC PRINCIPLES AND THE CONTEXT OF COUNSELING

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to support trainees with useful knowledge in counseling and help them enrich their portfolio with necessary skills that meet the social and professional environment demands. Thus, knowledge acquisition relates to plan, implementation and evaluation of full step-by-step counseling and intervention models for each population group.