ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Βελτίωση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής επιστήμης

COMMUNICATIVE SKILLS IMPROVEMENT IN THE CONTEXT OF COUNSELING

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to support trainees in knowledge acquisition relevant to communication, collaboration and negotiation particularly through the adoption of attitudes and behaviors toward effective handling of communication deterrents (conflicts, crises) through proper models, tools and techniques.