ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό - Επαγγελματικό Περιβάλλον

CONFLICT MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND WORKPLACE

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to disseminate the basic concepts of communication so that trainees can handle crisis situations effectively. To this end, they delve into issues of conflict causes in the workplace and managing conflicts by applying good practices.