ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικές Βιωματικής Μάθησης

TEACHING ENGLISH AND EXPERIENTIAL LEARNING TECHNIQUES

face-to-face

DESCRIPTION

The course includes five themes and seeks to help trainees develop their skills in effective teaching of the four modules Reading, Listening, Speaking and Writing. Besides, they are involved in designing and implementing lesson plans so that they gain hands-on experience in preparing their candidate students to sit English Language Certification exams successfully.