ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Διοίκηση: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και ανατροφοδότηση

ADMINISTRATION: EDUCATIONAL WORK EVALUATION AND FEEDBACK

e-learning

DESCRIPTION

The course provides the necessary knowledge so that trainees are able to clarify the obscure concept of evaluation and learn about the history of evaluation in Greece. They also develop deep understanding about its appropriate implementation based on modern methods, tools and techniques toward school optimization as well as personnel professional development.