ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Ειδική Αγωγή:Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Μέθοδοι Παρέμβασης

SPECIAL EDUCATION: THEORY, EVALUATION,

face-to-face & e-learning

DESCRIPTION

Trainees are qualified in detecting, evaluation and handling children and adults with special needs. It combines theory and practice regarding people with special needs integration and education. Upon completion of the course, graduates are able to understand applied models and implement techniques in the classroom.