ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Ειδική Αγωγή: Αίτια και Τεχνικές Αντιμετώπισης Προβληματικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο

SPECIAL EDUCATION: CAUSES AND HANDLING TECHNIQUES OF PROBLEMATIC BEHAVIOR IN SCHOOLS

e-learning

DESCRIPTION

The course offers a combination of theory and practice in detecting the causes of problematic behavior. Besides, trainees are qualified in implementing contemporary case-to-case methods to effectively manage such situations as well as to prevent any potential occurrence.