ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης και Θεραπευτών Κατ’ οίκον Παρέμβασης

PARALLEL SUPPORT ESCORTS’ TRAINING

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to provide trainees a theoretical and technological background regarding parallel support and co-education, behavior decoding of students that need to be supported, developing communicative skills and establishing effective co-operation with other Special Education bodies and being aware of relevant legislation. This way, trainees can successfully investigate behavior problems and apply socially accepted interventions, to prevent and manage student stress crisis and outbursts while helping them develop social and communicative skills.