ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Επικοινωνιακές Δεξιότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας

COMMUNICATIVE SKILLS FOR THE LABOR MARKET

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to support trainees in their pursue of a job position. To this end, they develop communicative skills necessary to reinforce them in job interviews. Besides, trainees learn how to properly compose their resume and they delve into proper behavior rules (non-verbal communication), basic principles of communication and labor market needs.