ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη και αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

TRAINING ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND EVALUATION OF CIVIL SERVANTS

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to familiarize trainees with the importance of investing in human force and its efficacy in the Organization. Trainees delve into organization-related important issues such as personnel selection and their lifelong training, work effectiveness reinforcing techniques, personnel encouragement techniques and the establishment of a rational, fair, trustworthy and acceptable evaluation system.