ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

TRAINING OF ADULT EDUCATORS IN OPEN AND DISTANCE EDUCATION

e-learning

DESCRIPTION

The course provides the possibility of employment as Career Consultant or Mentors in workplaces like Second Chance Schools, Parents Schools, Multinational companies, Human Resource Departments, Consultant companies, Personal and Professional Development Mentoring Agencies.