ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Δυσλεξία

TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS WITH DYSLEXIA

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to combine a wide range of good practices and techniques in blending learning so as to support trainees in offering quality education to students with dyslexia.