ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Μεσογειακή Δίαιτα, Αγωγή Υγείας και Τουρισμός

MEDITERRANEAN DIET, HEALTH EDUCATION AND TOURISM

e-learning

DESCRIPTION

Mediterranean diet is the cornerstone for a healthy body according to scientific data. In this frame, the course seeks to provide useful knowledge toward the effective implementation of health programs including Mediterranean Diet.