ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Μουσικοκινητική Αγωγή και Ειδική Αγωγή

MUSIC-KINETIC AND SPECIAL EDUCATION

face-to-face

DESCRIPTION

The course aims to help trainees acquire knowledge in music-kinetic education and develop their skills in implementing a number of techniques to children and adults.