ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Οργάνωση, διοίκηση, διαφήμιση και προβολή τουριστικών μονάδων

HOTEL ORGANIZATION, MANAGEMENT, ADVERTISEMENT AND PROMOTION

e-learning

DESCRIPTION

This course illustrates basic principles of Organization, Administration and Marketing for people intending to work in tourism care and hospitality facilities. It is based on contemporary scientific views and theories on tourist facilities organization and operation so that they meet the economic, social and cultural customer requests. Amidst the economic crisis along with a competitive environment those getting involved with Tourism open up new paths in their career, while economy grows.