ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

PRESCHOOL EDUCATION AND DAILY CARE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

e-learning

DESCRIPTION

The course objective is to qualify trainees in perceiving psycho-emotional difficulties and developmental deviations in children along with developing skills in human relations and communication. To this end, a wide range of disciplines are utilized such as Pedagogy, Psychology, Psychopathology, Children Literature, Hygiene, Music-kinetic and Social Welfare.