ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Συμβουλευτική για οικογένειες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ατόμων με αναπηρία

COUNSELING FOR FAMILIES WITH STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND OTHER DISABILITIES

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to help trainees familiarize with Counseling Psychology and further their knowledge and abilities in how this discipline can be implemented toward emotions management, interpersonal relations, stress management, child abuse and social crisis.