ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Συναισθηματική Νοημοσύνη, αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη και θετική αυτοεικόνα: η επίδρασή τους στην εξελικτική πορεία του παιδιού και τις επαγγελματικές επιλογές του εφήβου

EMOTIONAL INTELLIGENCE, SELF-ESTEEM, SELF-PERCEPTION AND POSITIVE SELF-IMAGE: THEIR EFFECT ON CHILD DEVELOPMENT AND ADOLESCENT PROFESSIONAL CHOICES

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to help trainees further their knowledge and skills in understanding and interpreting mechanisms conducive to reinforcing the self-image and self-confidence of children and adolescents as important factors of their future development.