ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Σύγχρονες Πρακτικές Διαχείρισης Άγχους σε Επαγγελματικούς και Εκπαιδευτικούς Χώρους

MODERN PRACTICES OF STRESS HANDLING IN PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL SPACES

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to qualify trainees (teachers, mental health professionals, coachers, psychologists) in modern approaches to stress and its psycho-social effects. It is a complete course that ranges from stress diagnosis up to prevention through evaluation, questionnaires and activities. Trainees develop practical skills in handling stress in any workplace.