ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Τεχνικός Κατασκευής και Εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων και  προθετικών μελών

TECHNICIAN FOR DESIGNING, ADJUSTING AND APPLLYING PROSTHETICS, ORTHOTICS AND OTHER REHABILITATION PARTS

face-to-face & e-learning

DESCRIPTION

The course objective is to help trainees familiarize with and specialize in prosthetics and orthotics as well as designing, manufacturing and applying special rehabilitation aid tools. Trainees can further their studies in the second year and obtain a Higher Diploma from a British College.