ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Φροντίδα και αγωγή παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας

INFANT AND PRESCHOOL CHILDREN CARE AND EDUCATION (

e-learning

DESCRIPTION

The course seeks to support trainees in further knowledge in Psychology, Sociology and Pedagogy. It is a combination of theory and practice and trainees are involved in activities which they can later apply to children. This course is suitable to anyone interested in providing quality care and education to children. It also aids graduates to become prestigious professionals either providing education service at home or in public and private bodies.