ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

INTRODUCTION TO VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

e-learning

DESCRIPTION

The course aims to support trainees in knowledge acquisition and skills development in the context of Vocational Education and Training. Upon completion of the course, they will be able to correlate the institutional framework of Vocational Education and Training with employment and the labor market, become aware of apprenticeship issues and implement good practices in vocational training.