Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Ειδική Αγωγή

1. Ορισμός εργοθεραπείας, ιστορική αναδρομή, στόχοι, εφαρμογή προγραμμάτων εργοθεραπείας στην Ελλάδα.
2. Εφαρμογή εργοθεραπείας σε ομάδες πληθυσμού.
3. Μοντέλα εργοθεραπείας.
4. Κριτήρια, στόχοι και δυσκολίες εφαρμογής εργοθεραπευτικών πλάνων, κατ' άτομο - ασθενή και κατά ομάδες ατόμων - ασθενών.
5. Συνεργασία εργοθεραπευτή - ιατρού - ψυχολόγου.
6. Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση (προσωπική υγιεινή, σίτιση, ντύσιμο κτλ).
7. Επιλογή αμαξιδίου (χειροκίνητου / ηλεκτροκίνητου) για άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες.
8. Εργονομική διευθέτηση του χώρου κατοικίας των ατόμων με δυσλειτουργίες.
9. Επιμερούς ενότητες, πρακτικές εφαρμογές, καθημερινές δραστηριότητες.

Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn