Ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη & η αξιοποίηση επιστημονικών αρχών και πρακτικών της ψυχολογίας, ώστε ο επιμορφούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει τα θεωρητικά μοντέλα, αλλά και τη μεθοδολογία παρέμβασης. Στο σεμινάριο καλύπτονται ενδεικτικά ενότητες όπως: αναπτυξιακή ψυχολογία, διαταραχές διατροφής, διαταραχές διάθεσης, σχολική αποτυχία, σχολικός εκφοβισμός, πένθος, αγχώδες διαταραχές, διαταραχές διαγωγής.​

Ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου

Δομή - Μαθήματα

Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Εισαγωγή στην ψυχολογία
2. Αναπτυξιακή ψυχολογία
3. Φόβοι και φοβίες
4. Σχολικός εκφοβισμός
5. Πένθος
6. Διαταραχές διατροφής
7. Παιδική κατάθλιψη
8. Σχολική αποτυχία
9. Διαταραχές ύπνου
10. Διαταραχές διάθεσης
11. Αγχώδεις διαταραχές
12. Διαταραχές διαγωγής

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn