ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Θεολογικές Σπουδές

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους αποκτώντας μία εποπτική εικόνα της Ορθοδόξου Θεολογίας, χωρίς πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν κληρικούς.
Γι’ αυτό περιλαμβάνει τα κυριότερα θεωρητικά σχετικώς μαθήματα του Συστηματικού, Ιστορικού και Ερμηνευτικού κλάδου της Θεολογίας.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Αυτός που ολοκληρώνει το πρόγραμμα «Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας», θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της Ορθοδόξου Θεολογίας.
2. Συντάσσει συγκροτημένα κείμενα Θεολογικού περιεχομένου.
3. Υιοθετήσει ο ίδιος θετικότερη στάση έναντι της Ορθοδοξίας και να ενθαρρύνει και άλλους σε αυτό.

Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας

Δομή - Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Δογματική
2.Ηθική
3. Θρησκειολογία
4. Εισαγωγή στην Αγία Γραφή
5. Εκκλησιαστική Ιστορία
6. Αγιολογία
7. Πατρολογία
8. Ελληνική Γλώσσα
9. Αγγλικά

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας