Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Ειδική Αγωγή

O απόφοιτος της ειδικότητας «Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» εργάζεται σε κέντρα προσχολικής αγωγής, σε συμβουλευτικά κέντρα και κέντρα ειδικής αγωγής. Το επάγγελμα αυτό έχει στόχο την ψυχοσυναισθηματική και γνωστική εξέλιξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ο ειδικός παιδαγωγός σε ένα χώρο προσχολικής αγωγής εντοπίζει την οποιαδήποτε δυσκολία του παιδιού, ενώ σε ένα χώρο ειδικής αγωγής παρεμβαίνει ενεργά με το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:
1. Αντίληψη ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών
2. Αναπτυξιακές αποκλίσεις
3. Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ο απόφοιτος αναπτύσσει δεξιότητες για:
1. Βρεφοκομία, Νηπιαγωγική, Παιδαγωγική
2. Ψυχολογία
3. Παιδική λογοτεχνία
4. Υγιεινή
5. Παιδιατρική
6. Μουσικοκινητική
7. Ψυχοπαθολογία
8. Κοινωνική πρόνοια

Πλεονεκτήματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», μπορεί να εργαστεί σε:

1. Κέντρα Ειδικής Αγωγής
2. Ιδρύματα για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
3. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
4. Δημόσια και Ιδιωτικά ειδικά σχολεία
5. Συλλόγους και φορείς που ασχολούνται με παιδιά με ειδικές ανάγκες

Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn