top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας UIMLA

Δια Ζώσης

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: 

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Ο Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του, θα είναι σε θέση να οργανώνει και να συντονίζει ομάδες επισκεπτών και να επιλέγει τις κατάλληλες πεζοπορικές διαδρομές σε ξερό και χιονισμένο πεδίο και σε οποιοδήποτε υψόμετρο, με σεβασμό στο φυσικό κάλλος και με γνώμονα την επαφή του με τη φύση και την ικανοποίηση των πεζοπόρων.
Ταυτόχρονα, ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για τους εθνικούς δρυμούς και τους ορεινούς όγκους και μαθαίνει να ενημερώνει τους επισκέπτες για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών που επισκέπτονται.
Η γνώση της ορολογίας, της χλωρίδας και της πανίδας, των μεταβολών των φυσικών οικοσυστημάτων και της λήψης προληπτικών μέτρων προφύλαξης, συναποτελούν καίριες αρμοδιότητες του Αρχηγού πεζοπορίας.

Βουνά όπου θα πραγματοποιηθούν τα πρακτικά μαθήματα:
Βουνά Αττικής και Πελοποννήσου
● Ζήρεια
● Χελμός
● Δίρφυ
● Ξηροβούνι
● Πάρνηθα
● Κιθαιρώνας
● Αρτεμίσιο
● Μαίναλο

Βουνά κεντρικής και βόρειας Ελλάδας
● Άγραφα
● Αστράκα
● Γκαμήλα
● Τσουκαρίτσα
● Βάλια Κάλντα
● Τζουμέρκα
● Άγραφα
● Γκιώνα
● Παρνασσός
● Βαρδούσια

Βουνά Κρήτης
● Λευκά Όρη
● Ψηλορείτης
● Γκίγκιλος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
● 40 Ημέρες πρακτικής εκπαίδευσης
● 100 ώρες στοχευμένων θεωρητικών μαθημάτων
● Διεθνής επαγγελματική πιστοποίηση από την UIMLA
● Πιστοποιητικό επαγγελματικής εξειδίκευσης από το αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση"

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ελληνικό Σωματείο Αρχηγών Βουνού
Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και των δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής όπως ορίζει ο νόμος 4582/2018, ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας του συνοδού βουνού και ό,τι άλλο προβλέπεται από το καταστατικό του χάρτη. Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς του Σωματείου είναι η περαιτέρω εκπαίδευση και πιστοποίηση των μελών του στις διάφορες δραστηριότητες στην ύπαιθρο και μέσα από διεθνείς οργανισμούς. Το σωματείο εντάχθηκε στην UIMLA τον Νοέμβριο του 2020, ως δόκιμο μέλος.
Η UIMLA είναι μία διεθνής οργάνωση όπου ασχολείται αποκλειστικά με την δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας σε ξερό και χιονισμένο περιβάλλον και σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Όσοι αποκτούν την πιστοποίηση της UIMLA μπορούν να οδηγούν κόσμο σε χιονισμένο πεδίο με χρήση χιονορακέτας, αλλά όχι σε παγετώνες και την χρήση τεχνικών αλπινισμού, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της UIMLA.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο συνολικός αριθμός ημερών εκπαίδευσης, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές που τίθενται από την UIMLA, είναι 40 ημέρες, εκ των οποίων 10 ημέρες πραγματοποιούνται σε χιονισμένο πεδίο.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται Σαββατοκύριακα, για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και διδάσκουν με βάση τις προδιαγραφές της UIMLA, στο πρακτικό μέρος διδάσκουν αποκλειστικά Οδηγοί βουνού IFMGA/Αρχηγοί Βουνού UIMLA, ενώ στο θεωρητικό διδάσκουν, ανάλογα με τις διδακτικές ενότητες και απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων, νοσηλευτές, διασώστες, μετεωρολόγοι. δασολόγοι κλπ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικό διήμερο εκπαίδευσης στη χρήση χάρτη – πυξίδας και θα ακολουθήσει σχετική εξέταση.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
● Διοργάνωση πάσης φύσεως πεζοπορικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
● Τουριστικά Γραφεία
● Ως διοργανωτής δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής
● Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ως επιτηδευματίες πάροχοι υπηρεσιών υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων ή ως εργαζόμενοι σε νομικά πρόσωπα.

Παροχές του Προγράμματος

● Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
● Τεχνική υποστήριξη.
● Εκπτώσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό.
● Συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
● Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία.
● Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών.

Πιστοποιητικά

● Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση" (Κωδικός αδείας: 192083980).
● Δωρεάν Επαγγελματική Πιστοποίηση IML από την UIMLA (απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Σωματείο Αρχηγών Βουνού Ελλάδος, αποκλειστικό συνεργάτη της UIMLA ).
Το πιστοποιητικό του προγράμματος αναγνωρίζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ είναι απαραίτητο για την επαγγελματική δραστηριότητα σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες ( Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πολωνία, Τσεχία).
Σε αυτές τις χώρες οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν το δικαίωμα να ηγούνται ντόπιων είτε ελληνικών ομάδων ορεινής πεζοπορίας.

Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας UIMLA

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
40 Ημέρες Εκπαίδευσης στα Ελληνικά Βουνά (30 ημέρες σε ξηρό πεδίο, 10 ημέρες σε χιονισμένο πεδίο) με ελάχιστη ικανότητα πρακτικής στα παρακάτω αντικείμενα:
● Ασφάλεια σε ορεινό πεδίο και διέλευση ποταμού.
● Πλοήγηση και προσανατολισμός υπό δύσκολες συνθήκες.
● Πρώτες βοήθειες και διάσωση σε ξερό και χιονισμένο πεδίο
● Ηγεσία ομάδας.
● Διδασκαλία τεχνικών δεξιοτήτων και περιβαλλοντικών γνώσεων.
● Ορεινό περιβάλλον και καιρικές Συνθήκες
● Ανατομία και φυσιολογία.
● Βασικές αρχές πεζοπορίας.
● Επιβίωση σε ξερό και χιονισμένο περιβάλλον.
● Φυσική ικανότητα.
● Νομικές και οικονομικές εκτιμήσεις.
● Πολυήμερες δραστηριότητες και αποστολές.
● Βασικές τεχνικές απλού αναρριχητικού εξοπλισμού.
● Κίνηση σε χιονισμένο πεδίο.
Υποχρεωτική πρακτική σε τουλάχιστον 3 ορεινούς όγκους άνω των 2.000 μέτρων.
● Τύμφη
● Όλυμπος
● Τζουμέρκα
● Βαρδούσια
● Παρνασσός
● Χελμός
● Λευκά Όρη
● Ταΰγετος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Παρέχεται δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως, μέσω των σύγχρονων ψηφιακών τάξεων (Virtual Classrooms) της Εκπαιδευτικής Ένωσης
● Ασφάλεια και Προστασία στο Βουνό
● Ειδικός Εξοπλισμός Βουνού
● Κατασκήνωση Βουνού και εξοπλισμός
● Επιβίωση στο βουνό
● Περιβάλλον: Χλωρίδα και Πανίδα
● Προστασία του περιβάλλοντος
● Εισαγωγή στον Τουρισμό
● Στοιχεία Νομοθεσίας
● Σχεδιασμός πεζοπορικής Εκδρομής
● Κοστολόγηση πεζοπορικής Εκδρομής
● Αρχές διαχείρισης κρίσεων
● Αρχές Ηγεσίας
● Πρώτες βοήθειες
● Τεχνικές διάσωσης
● Προσανατολισμός
● Μετεωρολογία
● Προώθηση τουριστικών πακέτων
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
● Πρακτικό Μέρος: Συνολική παρουσία και δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια των πρακτικών στο βουνό.
● Θεωρητικό Μέρος: Συνολική Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού – Λάθους στο σύνολο της ύλης.

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page