Πάρε τώρα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Πιστοποιητικό αποδεκτό από το ΑΣΕΠ
Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί αναμφίβολα αναγκαίο προσόν στη σημερινή εποχή, τόσο στην αναζήτηση εργασίας, όσο και στην αποδοτικότερη διαχείριση της καθημερινότητας.

Ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης υπολογιστών για Πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων (3 και 6 ενότητες ), αλλά και επιπέδου  Proficiency, για όσους επιζητούν την εξειδίκευση στο βιογραφικό τους.

Πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Χρήσης Υπολογιστή

Με την επιτυχή εξέταση λαμβάνετε Πιστοποιητικό Πληροφορικής που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής της "Εκπαιδευτικής Ένωσης" από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

Η Εκπαιδευτική Ένωση είναι ταυτόχρονα και Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Χρήσης Υπολογιστή. 

3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Internet - Outlook 

 • MS Word 

 • MS Excel 

Απαραίτητο πιστοποιητικό στις προκηρύξεις του δημοσίου και στον Ιδιωτικό τομέα

220

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Windows 10 

 • Internet - Outlook 

 • MS Word 

 • MS Excel 

 • Ms PowerPoint 

 • Ms Access 

Το πλήρες Πιστοποιητικό για  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Ιδιωτικό τομέα

380

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
 • enosi facebook page
 • enosi instagram page
 • Black Google+ Icon
 • Enosi Google Places
 • Enosi LinkedIn