ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Δημόσια ΙΕΚ

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 

Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων

3 Προγράμματα

Μόνο

450

Μέγιστη μοριοδότηση

Μέγιστη Μοριοδότηση

Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Νέες Προκηρύξεις Δημοσίου

Μέγιστη μοριοδότηση

Εξασφαλίστε την μέγιστη μοριοδότηση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Δημόσιες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρακολουθώντας τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα της Εκπαιδευτικής Ένωσης. 

Νέο οικονομικό πακέτο μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων

με τη μέγιστη μοριοδότηση

Διάρκεια προγραμμάτων: 400 ώρες

Δείτε όλα τα μοριοδοτούμενα προγράμματα

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title