3 Προγράμματα

Μόνο

450

Μέγιστη μοριοδότηση

Νέες Προκηρύξεις Δημοσίου

Μέγιστη μοριοδότηση

Εξασφαλίστε την μέγιστη μοριοδότηση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Δημόσιες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρακολουθώντας τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα της Εκπαιδευτικής Ένωσης. 

Νέο οικονομικό πακέτο μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων

με τη μέγιστη μοριοδότηση

Διάρκεια προγραμμάτων: 400 ώρες

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn