3 Προγράμματα

Μόνο

450

Μέγιστη μοριοδότηση

Μέγιστη Μοριοδότηση

Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Νέες Προκηρύξεις Δημοσίου

Μέγιστη μοριοδότηση

Εξασφαλίστε την μέγιστη μοριοδότηση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Δημόσιες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρακολουθώντας τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα της Εκπαιδευτικής Ένωσης. 

Νέο οικονομικό πακέτο μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων

με τη μέγιστη μοριοδότηση

Διάρκεια προγραμμάτων: 400 ώρες

Δείτε όλα τα μοριοδοτούμενα προγράμματα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας


Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση


Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική (CBT)

Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική (CBT)

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

H συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή

H συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή


Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων


Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση


Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).


Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn