Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Παιδαγωγικά


Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Παιδαγωγικά

Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική (CBT)

Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική (CBT)

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

H συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή

H συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή


Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Business Administration


Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Παιδαγωγικά


Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ψυχολογία και Συμβουλευτική


Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn