Κέντρο Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού


Τώρα δωρεάν το Τεστ Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού για να βρεις την προσωπική σπουδαστική πορεία που θα οδηγήσει ΕΣΕΝΑ στην επιτυχία!

17 προβολές

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn