Επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ Επιμόρφωση


Επωφεληθείτε κι εσείς από τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

  • Για επιχειρήσεις με προσωπικό από 1-49 άτομα.

  • Εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που επιμορφώνεται.

  • 40 διδακτικές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

https://www.edu-enosi.gr/contact

τηλ: 210 3235200Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn