Γραμματεία - Υπάλληλος Ιατρείου

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Business Administration

Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την επιτυχή ένταξη των αποφοίτων και απασχόληση τους σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια, οδοντιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια και άλλα παρεμφερή επαγγελματικά περιβάλλοντα. Ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί εργαζομένους, που αφενός θα έχουν γνώση της γραμματειακής υποστήριξης και αφετέρου θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα ενός ιατρείου ή ενός διαγνωστικού κέντρου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται άρτια κατάρτιση σε οτιδήποτε αφορά την λειτουργία και την οργάνωση του. Η επιμέλεια του ιατρείου, η οργάνωση των ραντεβού, η προμήθεια αναλωσίμων, η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, η διατήρηση της υγιεινής στο χώρο αναμονής, αλλά και ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν κάποια μόνο από τα καθήκοντα που οφείλει να διαθέτει ένας εργαζόμενος σε ιατρείο.

Κόστος Προγράμματος: 300€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας, καθώς θα έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που τον καταστούν ανταγωνιστικό και σωστό επαγγελματία.

Άμεση απασχόληση σε:

• Ιδιωτικά ιατρεία
• Ιατρικά κέντρα
• Διαγνωστικά κέντρα
• Μικροβιολογικά εργαστήρια
• Ιδιωτικές κλινικές
• Κέντρα αποκατάστασης
• Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
• Κέντρα ημέρας
• Ιδιωτικά νοσοκομεία
• Οδοντιατρεία
• Φυσικοθεραπευτήρια
• Κέντρα ειδικής αγωγής
• Κέντρα εργοθεραπείας
• Ασφαλιστικές εταιρείες

Παρέχονται:

• Πιστοποιητικό από το αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση".
• Ψηφιακό υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
• Τεχνική υποστήριξη.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
• Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία.
• Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών.

Τρόπος Υλοποίησης:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

Δύο μήνες

Γραμματεία - Υπάλληλος Ιατρείου

Ενότητες

• Βασικές αρχές επικοινωνίας με τον ασθενή, τον γιατρό, τους νοσηλευτές
• Πλαίσιο εργασίας (όρια και δεοντολογία)
• Δημόσιες σχέσεις
• Οργάνωση ιατρείου
• Έντυπη και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φακέλων ασθενή
• Εξυπηρέτηση ασθενών
• Διαχείριση αλληλογραφίας ιατρείου
• Μάρκετινγκ ιατρείου
• Αρχική επικοινωνία με τους ασθενείς
• Βασικές αρχές ψυχολογίας
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
• Καταχώρηση συνταγών
• Καταχώρηση επισκέψεων ΕΟΠΠΥ
• Αρχειοθέτηση ιατρείου
• Πρώτες Βοήθειες
• Βασικές αρχές υγιεινής
• Βασική ιατρική ορολογία
• Βασική ορολογία εξετάσεων
• Social media marketing
• Dress code

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn