top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Γραμματεία - Υπάλληλος Ιατρείου και Διαγνωστικών Κέντρων

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Business Administration

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την επιτυχή ένταξη των αποφοίτων και απασχόληση τους σε Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτήρια, Οδοντιατρεία, Μικροβιολογικά Εργαστήρια και άλλα παρεμφερή επαγγελματικά περιβάλλοντα.
Ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί εργαζομένους, που αφενός θα έχουν γνώση της γραμματειακής υποστήριξης και αφετέρου θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα ενός ιατρείου ή ενός διαγνωστικού κέντρου.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται καινοτόμες ενότητες, όπως ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καταχώρηση παραπεμπτικών, διεκπεραίωση διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ηλεκτρονική γραμματεία ιατρείου, που καταστούν τους αποφοίτους περιζήτητους στην αγορά εργασίας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται άρτια κατάρτιση σε οτιδήποτε αφορά την λειτουργία και την οργάνωση του. Η επιμέλεια του ιατρείου, η οργάνωση των ραντεβού, η προμήθεια αναλωσίμων, η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, η διατήρηση της υγιεινής στο χώρο αναμονής, αλλά και ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν κάποια μόνο από τα καθήκοντα που οφείλει να διαθέτει ένας εργαζόμενος σε ιατρείο.
Η διεκπεραίωση διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποτελεί αναμφίβολα ένα ακόμη αναπόσπαστο κομμάτι, που πρέπει να γνωρίζει άριστα ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος Ιατρείου ή/και Διαγνωστικού Κέντρου.

Κόστος προγράμματος: 500€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας, καθώς θα έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που τον καταστούν ανταγωνιστικό και σωστό επαγγελματία.

Άμεση απασχόληση σε:

• Ιδιωτικά ιατρεία
• Ιατρικά κέντρα
• Διαγνωστικά κέντρα
• Μικροβιολογικά εργαστήρια
• Ιδιωτικές κλινικές
• Κέντρα αποκατάστασης
• Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
• Κέντρα ημέρας
• Ιδιωτικά νοσοκομεία
• Οδοντιατρεία
• Φυσικοθεραπευτήρια
• Κέντρα ειδικής αγωγής
• Κέντρα εργοθεραπείας
• Ασφαλιστικές εταιρείες

Παρέχονται:

• Πιστοποιητικό από το αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση".
• Ψηφιακό υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
• Τεχνική υποστήριξη.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
• Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία.
• Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών.

Τρόπος Υλοποίησης:

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και τηλεδιασκέψεις)

Διάρκεια:

Δύο μήνες

Γραμματεία - Υπάλληλος Ιατρείου και Διαγνωστικών Κέντρων

Ενότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Βασικές αρχές επικοινωνίας με τον ασθενή, τον γιατρό, τους νοσηλευτές
• Πλαίσιο εργασίας (όρια και δεοντολογία)
• Δημόσιες σχέσεις
• Οργάνωση ιατρείου
• Έντυπη και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φακέλων ασθενή
• Εξυπηρέτηση ασθενών
• Διαχείριση αλληλογραφίας ιατρείου
• Μάρκετινγκ ιατρείου
• Βασικές αρχές ψυχολογίας
• Βασική ορολογία εξετάσεων
• Dress code

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
• Υποδοχή Ασθενή (παραπεμπτικά, βιβλιάριο ή ταυτότητα για ταυτοποίηση)
• Άνοιγμα καρτέλας / οικονομική διεκπεραίωση
• Λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Καταχώρηση παραπεμπτικών
• Ολοκλήρωση διαδικασίας με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Έκδοση τιμολογίου
• Αποστολή παραπεμπτικών (Φυσικό αρχείο)
• Παρακολούθηση διαδικασίας έως την πληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
• Άνοιγμα καρτέλας
• Εισαγωγή παραπεμπτικών (και διαδικασία αυτόματης αποστολής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
• Έκδοση αποδείξεων – Πληρωμή
• Λοιπές διαδικασίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
• Φάρμακα
• Εξετάσεις

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page