top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Αρχειακή Έρευνα και Προφορική Ιστορία σε Ψηφιακά Αρχεία

Eξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Παιδαγωγικά

Το σεμινάριο "Αρχειακή Έρευνα και Προφορική Ιστορία σε Ψηφιακά Αρχεία" προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις τεχνικές και τις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης σε ψηφιακά και φωτογραφικά αρχεία. Μέσα από τις θεματικές ενότητες, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την προφορική ιστορία, τις γραπτές και προφορικές πηγές, καθώς και με τις δεοντολογικές και νομικές πτυχές της έρευνας.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Κεραμιστές
• Συντηρητές
• Τεχνικούς κοσμήματος
• Τουριστικούς συνοδούς
• Φύλακες μουσείων
• Εργαζόμενους στον θρησκευτικό τουρισμό
• Λογοτεχνικούς μεταφραστές
• Αρχαιολόγους
• Αρχειονόμους
• Βιβλιοθηκονόμους
• Μουσειολόγους
• Ιστορικούς
• Ερευνητές

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή αρχειακής έρευνας και τη συλλογή προφορικής ιστορίας χρησιμοποιώντας ψηφιακά αρχεία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται αρχειακά υλικά, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και να διασταυρώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Το πρωτότυπο πιστοποιημένο σεμινάριο διεξάγεται με ζωντανές διαλέξεις μέσα από τις ψηφιακές τάξεις της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Τι θα μάθω:

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει:
• Τι είναι η προφορική ιστορία και πώς να τη χρησιμοποιούν στην έρευνα.
• Τη διαφορά μεταξύ γραπτών και προφορικών πηγών και πώς να τις κρίνουν.
• Τις τεχνικές συνέντευξης και τη δεοντολογία που τις συνοδεύει.
• Τα βασικά βήματα της αρχειακής έρευνας και πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά και φωτογραφικά αρχεία.
• Τους διαφορετικούς τύπους αρχείων και πώς να τα αξιοποιούν.

Παροχή Πιστοποίησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Επιμόρφωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Εκπαιδευτικής Ένωσης, πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ, επίσημο φορέα του Υπουργείου Παιδείας.

Μέθοδος:

Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια:

9 διδακτικές ώρες

Αρχειακή Έρευνα και Προφορική Ιστορία σε Ψηφιακά Αρχεία

Θεματικές Ενότητες

Προφορική ιστορία (3 ώρες)
• Τι είναι η προφορική ιστορία;
• Γραπτές πηγές-προφορικές πηγές: κριτική
• Ιδιαιτερότητες και επιφυλάξεις
• Μνήμη και λήθη
• Τραύμα και μνήμη
• Συγκέντρωση - επεξεργασία και διασταύρωση μαρτυριών
• Συνέντευξη και τεχνικές
• Δεοντολογία και πνευματικά δικαιώματα
• Βιογραφία του αντικειμένου και η σχέση του με την προφορική ιστορία
• Ενδεικτικές μαρτυρίες από 1922 και έπειτα

Μεθοδολογία & είδη έρευνας μέσα από ψηφιακά & φωτογραφικά αρχεία (3 ώρες)
• Βασικά βήματα έρευνας
o Βιβλιογραφία
o Έγγραφα - αλληλογραφία
o Φωτογραφίες
• Έρευνα σε αρχεία
o Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
o Αρχεία δήμων και κοινοτήτων
o Αρχεία υπουργείων

Αρχεία
• Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Ιωάννης Συκούρτης
• Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
• Αρχείο οικογένειας Λαμπάκη
• Βιβλιοθήκη της Βουλής/Αρχείο εφημερίδων
• Γενικά Αρχεία του Κράτους
• Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
• Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
• Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
• Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου 'Κοραής'
• Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο (Υπουργείο Εξωτερικών)
• Εθνική Βιβλιοθήκη/Αρχείο εφημερίδων
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος»
• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
• Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
• Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
• Επιμορφωτικό Κέντρο "Χαρίλαος Φλωράκης"
• Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 ΕΔΙΑ
• Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών
• Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
• Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
• Θέατρο Ελληνικών Χορών "Δόρα Στράτου"
• Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
• Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
• Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)
• Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων
• Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
• Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας
• Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας (Ακαδημία Αθηνών)
• Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
• Κέντρον Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού (Ακαδημία Αθηνών)
• Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας – ΜΙΕΤ
• Νικόλαος Σ. Παντελάκης - Οικογενειακό Αρχείο
• Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (Γενικό Επιτελείο Στρατού)

Αρχεία τραπεζών
• Alpha Bank - Τμήμα Ιστορικού Αρχείου
• Eurobank - Ιστορικό Αρχείο
• Εθνική Τράπεζα - Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου
• Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου
• Τράπεζα της Ελλάδος - Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page