top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας

Δια Ζώσης

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: 

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ IFMGA

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Ο Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του, θα είναι σε θέση να οργανώνει και να συντονίζει ομάδες επισκεπτών και να επιλέγει τις κατάλληλες πεζοπορικές διαδρομές σε ξερό και χιονισμένο πεδίο και σε οποιοδήποτε υψόμετρο, με σεβασμό στο φυσικό κάλλος και με γνώμονα την επαφή του με τη φύση και την ικανοποίηση των πεζοπόρων.
Ταυτόχρονα, ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για τους εθνικούς δρυμούς και τους ορεινούς όγκους και μαθαίνει να ενημερώνει τους επισκέπτες για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών που επισκέπτονται.
Η γνώση της ορολογίας, της χλωρίδας και της πανίδας, των μεταβολών των φυσικών οικοσυστημάτων και της λήψης προληπτικών μέτρων προφύλαξης, συναποτελούν καίριες αρμοδιότητες του Αρχηγού πεζοπορίας.

Βουνά όπου πραγματοποιούνται τα πρακτικά μαθήματα:

Βουνά Αττικής και Πελοποννήσου
● Ζήρεια
● Χελμός
● Δίρφυ
● Ξηροβούνι
● Πάρνηθα
● Κιθαιρώνας
● Αρτεμίσιο
● Μαίναλο

Βουνά κεντρικής και βόρειας Ελλάδας
● Άγραφα
● Αστράκα
● Γκαμήλα
● Τσουκαρίτσα
● Βάλια Κάλντα
● Τζουμέρκα
● Άγραφα
● Γκιώνα
● Παρνασσός
● Βαρδούσια

Βουνά Κρήτης
● Λευκά Όρη
● Ψηλορείτης
● Γκίγκιλος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
● 40 Ημέρες πρακτικής εκπαίδευσης
● 100 ώρες στοχευμένων θεωρητικών μαθημάτων
● Πιστοποιητικό επαγγελματικής εξειδίκευσης από το αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση"

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Στο πρακτικό μέρος διδάσκουν αποκλειστικά Οδηγοί βουνού IFMGA, ενώ στο θεωρητικό διδάσκουν, ανάλογα με τις διδακτικές ενότητες και απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων, νοσηλευτές, διασώστες, μετεωρολόγοι. δασολόγοι κλπ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο συνολικός αριθμός ημερών εκπαίδευσης είναι 40 ημέρες, εκ των οποίων 10 ημέρες πραγματοποιούνται σε χιονισμένο πεδίο.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται Σαββατοκύριακα, για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
● Διοργάνωση πάσης φύσεως πεζοπορικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
● Τουριστικά Γραφεία
● Ως διοργανωτής δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής
● Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ως επιτηδευματίες πάροχοι υπηρεσιών υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων ή ως εργαζόμενοι σε νομικά πρόσωπα.

Παροχές του Προγράμματος

● Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
● Τεχνική υποστήριξη.
● Εκπτώσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό.
● Συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
● Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία.
● Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών.

Πιστοποιητικά

● Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση" (Κωδικός αδείας: 192083980).

Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
40 Ημέρες Εκπαίδευσης στα Ελληνικά Βουνά (30 ημέρες σε ξηρό πεδίο, 10 ημέρες σε χιονισμένο πεδίο) με ελάχιστη ικανότητα πρακτικής στα παρακάτω αντικείμενα:
● Ασφάλεια σε ορεινό πεδίο και διέλευση ποταμού.
● Πλοήγηση και προσανατολισμός υπό δύσκολες συνθήκες.
● Πρώτες βοήθειες και διάσωση σε ξερό και χιονισμένο πεδίο
● Ηγεσία ομάδας.
● Διδασκαλία τεχνικών δεξιοτήτων και περιβαλλοντικών γνώσεων.
● Ορεινό περιβάλλον και καιρικές Συνθήκες
● Ανατομία και φυσιολογία.
● Βασικές αρχές πεζοπορίας.
● Επιβίωση σε ξερό και χιονισμένο περιβάλλον.
● Φυσική ικανότητα.
● Νομικές και οικονομικές εκτιμήσεις.
● Πολυήμερες δραστηριότητες και αποστολές.
● Βασικές τεχνικές απλού αναρριχητικού εξοπλισμού.
● Κίνηση σε χιονισμένο πεδίο.
Υποχρεωτική πρακτική σε τουλάχιστον 3 ορεινούς όγκους άνω των 2.000 μέτρων.
● Τύμφη
● Όλυμπος
● Τζουμέρκα
● Βαρδούσια
● Παρνασσός
● Χελμός
● Λευκά Όρη
● Ταΰγετος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Παρέχεται δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως, μέσω των σύγχρονων ψηφιακών τάξεων (Virtual Classrooms) της Εκπαιδευτικής Ένωσης
● Ασφάλεια και Προστασία στο Βουνό
● Ειδικός Εξοπλισμός Βουνού
● Κατασκήνωση Βουνού και εξοπλισμός
● Επιβίωση στο βουνό
● Περιβάλλον: Χλωρίδα και Πανίδα
● Προστασία του περιβάλλοντος
● Εισαγωγή στον Τουρισμό
● Στοιχεία Νομοθεσίας
● Σχεδιασμός πεζοπορικής Εκδρομής
● Κοστολόγηση πεζοπορικής Εκδρομής
● Αρχές διαχείρισης κρίσεων
● Αρχές Ηγεσίας
● Πρώτες βοήθειες
● Τεχνικές διάσωσης
● Προσανατολισμός
● Μετεωρολογία
● Προώθηση τουριστικών πακέτων
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
● Πρακτικό Μέρος: Συνολική παρουσία και δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια των πρακτικών στο βουνό.
● Θεωρητικό Μέρος: Συνολική Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού – Λάθους στο σύνολο της ύλης.

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page