top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου - Ζωγραφικής

Δια Ζώσης

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Καλλιτεχνικές Σπουδές

Όπως σε όλες τις μορφές της Τέχνης, έτσι και στις Εικαστικές Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική), υπάρχουν επιβεβαιωμένες αρχές που αποτελούν θεμελιακούς νόμους. Τους νόμους αυτούς, πρέπει να διδαχτούν οι σπουδαστές, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν άνετα και φυσικά με τη γλώσσα των εικόνων.

Το Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου και Ζωγραφικής, απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην σχεδίαση.

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Σκοπός του μαθήματος του Ελεύθερου Σχεδίου, είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές της έννοιας του χώρου, του σχήματος, της σύνθεσης.
Όπως σε όλες τις μορφές της Τέχνης, έτσι και στις Εικαστικές Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική), υπάρχουν επιβεβαιωμένες αρχές που αποτελούν θεμελιακούς νόμους. Τους νόμους αυτούς, πρέπει να διδαχτούν οι σπουδαστές, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν άνετα και φυσικά με τη γλώσσα των εικόνων.
Οι αρχές αυτές αποτελούν ένα είδος αλφαβητάριου που με τη διδασκαλία τους δημιουργούν άτομα καλλιεργημένα, ικανά να εκφράσουν με τάξη και συνοχή μια θέση προσωπική μέσα από τη γλώσσα των σχημάτων και των χρωμάτων, ή ακόμα να επικοινωνήσουν μέσω της εικόνας, μέσα από το έργο ενός καλλιτέχνη, με άλλους ανθρώπους.
Η διδασκαλία του Σχεδίου και της Ζωγραφικής έχει στόχο να ενεργοποιήσει στους σπουδαστές μέσω των προσλαμβανομένων γνώσεων και των πρακτικών ασκήσεων, την κατανόηση και το σεβασμό για την καλλιτεχνική δημιουργία, την αισθητική τους καλλιέργεια και την αγάπη για την τέχνη.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να διδαχτούν και να κατανοήσουν τα Δομικά και τα Μορφικά στοιχεία του Εικαστικού έργου.
1. Δομικά είναι τα στοιχεία εκείνα που παραμένουν αθέατα, κρυμμένα πίσω από τη μορφή του τελειωμένου έργου και αποτελούν το στέρεο σκελετό πάνω στον οποίο χτίζεται η μορφή.
2. Μορφικά ονομάζουμε τα στοιχεία που δίνουν την ορατή μορφή και την υλική υπόσταση στο εικαστικό έργο.
Για την κατανόηση σε βάθος της έννοιας του Μέτρου προσφέρεται το Σχέδιο εκ του Φυσικού. Για το λόγο αυτό οι σπουδαστές εξασκούνται στη σχεδίαση σταθερών θεμάτων, όπως οι νεκρές φύσεις ή τα γύψινα εκμαγεία προτομών, αγαλμάτων, αναγλύφων κλπ.
Η αρχή της εξάσκησης γίνεται με τη χρήση γεωμετρικών στερεών όπως κύβος, σφαίρα, κώνος, πυραμίδα κλπ., για να εμπεδωθεί η έννοια του γεωμετρικού σχήματος που χαρακτηρίζει όλη τη φύση.
Εν συνεχεία, εφόσον έχουν καταλάβει και καταφέρει να αποδώσουν τα παραπάνω οι σπουδαστές, προχωρούν στην σχεδίαση πιο πολύπλοκων μορφών όπως: βάζα, καρέκλες, μπουκάλια, μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, άνθη κ.ο.κ.
Όταν οι σπουδαστές αποκτήσουν με τα παραπάνω τις σχετικές δεξιότητες απόδοσης των θεμάτων, τότε προχωρούν στην σχεδίαση του ανθρωπίνου προσώπου και σώματος από μοντέλο εκ του φυσικού.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση είναι το μολύβι, το κάρβουνο και το μελάνι.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Παράλληλα με τα εργαστηριακά μαθήματα, για την καλύτερη κατανόση του εικαστικού έργου, γίνονται και μαθήματα Ιστορίας Τέχνης με προβολές έργων που σκοπό έχει την αισθητική καλλιέργεια και τη σύνδεση του παραγόμενου εικαστικού έργου των σπουδαστών με την αληθινή έννοια της τέχνης.

Διάρκεια προγράμματος: 8 μήνες

Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου - Ζωγραφικής

Δομή - Μαθήματα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του χρώματος αρχίζει από τη στιγμή που οι σπουδαστές έχουν κατανοήσει τις αρχές του σχεδίου, έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του χρώματος στην Τέχνη.
Μεθοδολογία
Χρωματικός Κύκλος
1. Βασικά χρώματα
2. Συμπληρωματικά ή δευτερεύοντα χρώματα
3. Θερμά και Ψυχρά χρώματα
4. Τονικότητα
5. Απόχρωση
Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην κατανόηση των χρωματικών σχέσεων στη φύση και την τέχνη, στους συνδυασμούς και τις σχέσεις των χρωμάτων μεταξύ τους και την εφαρμογή τους στο εικαστικό έργο.

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page