top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Γαστρονομικός Τουρισμός

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Σε αυτό το είδος τουρισμού, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις παγκοσμίως, οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του Τουρισμού και της Εστίασης, τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Σε επίπεδο γνώσεων:
• Να ερμηνεύουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον Γαστρονομικό Τουρισμό
• Να κατανοήσουν την πολιτισμική και κοινωνική λειτουργία της διατροφής
• Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και την τυπολογία των Γαστρονομικών Τουριστών
• Να αναγνωρίζουν την οικονομική σημασία της γαστρονομίας στον τουρισμό
• Να γνωρίσουν λειτουργικούς τρόπους αξιοποίησης του τροφίμου ως τουριστικού προϊόντος
• Να διακρίνουν τους παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποίηση ενός επισκέπτη από τις υπηρεσίες γαστρονομίας

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων:
• Να αξιοποιούν λειτουργικά στο πλαίσιο του γαστρονομικού τουρισμού προορισμούς, διαθέσιμους πόρους και αξιοθέατα
• Να διερευνούν τα δυνατά, αδύνατα σημεία του οργανισμού αλλά και τις ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται

Σε επίπεδο Στάσεων:
• Να εκτιμούν τις μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας
• Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τη σπουδαιότητα της γαστρονομίας για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος σε τοπικό επίπεδο.
• Να παροτρύνουν την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας γαστρονομικού τουρισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 εβδομάδες (100 ώρες)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν τον Γαστρονομικό Τουρισμό.
Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον Γαστρονομικό πλούτο που παρέχει η Ελλάδα προς όφελος των επισκεπτών τους αλλά και του ίδιου του οργανισμού όπου δραστηριοποιούνται.

Παροχές του Προγράμματος

Παρέχονται:
• Πιστοποιητικό από το Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση"
• Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
• Τεχνική υποστήριξη
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
• Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία
• Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μέθοδος Υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (E-learning), μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιεχόμενα του Επιμορφωτικού προγράμματος

Ενότητα 1η: Ορισμός και θεωρητικές προσεγγίσεις Γαστρονομικού Τουρισμού

Ενότητα 2η: Προφίλ, Κίνητρα, Στάσεις και Τυπολογία Τουριστών σε σχέση με την Διατροφή

Ενότητα 3η: Οφέλη της Γαστρονομίας στον επισκέπτη

Ενότητα 4η: Οφέλη της Γαστρονομίας στον προορισμό

Ενότητα 5η: Ο Γαστρονομικός Τουρισμός στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ενότητα 6η: Μελέτες περίπτωσης (Ελληνικό πρωινό, Μεσογειακή Δίαιτα, Slow food, Blue zones κ.α.)

Ενότητα 7η: Οδηγίες Τελικής Εργασίας, Εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα, SWOT analysis

Ενότητα 8η: Εκπόνηση τελικής εργασίας – Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Προγράμματος

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page