Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Υγεία

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας και να παρουσιασθούν οι βασικές αρχές νοσηλευτικής. Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να παρέχει τη βασική φροντίδα στον ασθενή και να εργασθεί σε αντίστοιχα πλαίσια.

Τρόπος Παρακολούθησης

Εξ αποστάσεως, με 8 προαιρετικές τηλεδιασκέψεις.

Δίδακτρα


300€

Διάρκεια Προγράμματος

Δύο μήνες

Διδακτικές Ώρες

100 ώρες.

Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας

Θεματικές Ενότητες

• Εισαγωγή στη νοσηλευτική φροντίδα
• Πρώτες βοήθειες
• Βασικές δεξιότητες νοσηλευτικής
• Μετεγχειριτική φροντίδα
• Προσωπική υγιεινή
• Φροντίδα ασθενούς
• Υγιεινή
• Εισαγωγή στην ανατομία, φυσιολογία, παθολογία και φαρμακολογία

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn