top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Πετυχημένος οδηγός αναζήτησης καριέρας

Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Business Administration

Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο έχει ως στόχο να αναδείξει τεχνικές και σύγχρονες πρακτικές οι οποίες θα προετοιμάσουν και θα υποστηρίξουν τον υποψήφιο τόσο κατά το στάδιο της δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος όσο και κατά το στάδιο της συνέντευξης με live role playing και interviews.

Πού απευθύνεται σε όσους:

• Aναζητούν μία νέα εργασία και επιθυμούν να προετοιμαστούν άρτια
• Σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
• Σε όσους θέλουν να έχουν ένα “ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό” βιογραφικό
• Σε όσους επιθυμούν να διαχειριστούν διαδικτυακές συνεντεύξεις
• Σε όσους διαχειρίζονται ομάδες και θα χρειαστεί να αξιολογήσουν cv
• Σε όσους διαχειρίζονται ομάδες και θα αναλάβουν το ρόλο διενέργειας συνέντευξης
• Σε όσους είναι εργοδότες και επιθυμούν να αξιολογούν σωστά βιογραφικά και συνεντεύξεις

Ημέρες και ωράριο προγράμματος

Παρασκευή 18:00 - 21:00
Σάββατο 10:00 - 13:00

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Μπέλσης

Ο Κωσταντίνος Μπέλσης κάτοχος ΜΒΑ Strategic Marketing / Strategic Human Resources Management έχει ενεργή θέση Εμπορικού Διευθυντή στην Φαρμακευτική Βιομηχανία. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πωλήσεων, είναι πιστοποιημένος εισηγητής και τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει δίνοντας έμφαση στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των εταιρειών που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει συνεργαστεί με αξιόλογα Ιδρύματα και Οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), την ΕΕΦΑΜ, την ΠΕΦ, ΕΕΔΕ, MSL Advisors, London UK καθώς και κολλέγια του εξωτερικού.

Οφέλη Παρακολούθησης του προγράμματος

• Σύνταξη κατάλληλου CV με παραδείγματα διαφορετικών κλάδων
• Κατανόηση διαρθρωσης συνέντευξης
• Διαδικτυακό interview
• Σύγχρονες πρακτικές που ασκούν οι εργοδότες/managers στην επιλογή προσωπικού
• Κατάλληλη διαχείριση της “γλώσσας του σώματος” μέσα από πρακτική άσκηση
• Κατανόηση των σύγρονων αναγκών εργοδοτών και εταιρειών
Το σεμινάριο θα διδάξουν ανώτατα στελέχη με μεγάλη προυπηρεσία τόσο στο χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όσο και διαχείρισης πλήθους συνεντεύξεων και αξιολόγησης αυτών

Παροχές

Παρέχεται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης ΚΔΒΜ από την Εκπαιδευτική Ένωση.

Διάρκεια προγράμματος σπουδών: 8 διδακτικές ώρες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Πετυχημένος οδηγός αναζήτησης καριέρας

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο κύρια πεδία. Θεωρητικό και πρακτικό. Και οι δύο γνωστικές διδασκαλίες γίνονται με διαδραστικό χαρακτήρα και εμπνέουν τους συμμετέχοντες ώστε ενεργά να λαμβάνουν μέρος.
Η θεωρητική υποστήριξη περιλαμβάνει ενότητες και θεωρίες όπως

• Theory Social Exchange
• Theory Social Learning
• Adaptive Structuration Theory

Άρτια Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
Παράληλα θα δοθεί έμφαση στην σωστή συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος χρησιμοποιώντας παραδείγματα από διάφορους κλάδους και επαγγέλματα.

Κατάλληλη προετοιμασία συνεντεύξεων
Οι συνεντεύξεις αποτελούν μία εξαιρετική διαδικασία με πολλές παραδοχές και παράλληλα πολλές τεχνικές. Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως και να συμμετέχουν σε έννοιες και ορισμούς όπως :

• Γλώσσα του σώματος στη σύγχρονη εποχή
• Τεχνικές “κατάλληλης” γλώσσας σώματος
• Κατάλληλο λεξιλόγιο
• Κατάλληλη διαχείριση επικοινωνίας και
• Διαπραγματευτικές ικανότητες

Πρακτικό μέρος

Στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες μέσα από τη διαδικασία των role plays θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν και να αξιολογούν την συμμετοχή τους με βάση διεθνή εργαλεία αξιολόγησης.
Παράλληλα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις θα δοθεί έμφαση σε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες της διαδικασίας των συνεντεύξεων.
Θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στο πώς να αποφεύγουν λάθη στις συνεντεύξεις και γενικότερα θα λάβουν έναν καταρτισμένο οδηγό σωστής συνέντευξης.
Αντίστοιχα θα υπάρχει και οδηγός για την σωστή συμπλήρωση βιογραφικών σημειωμάτων με ανάλυση επί τόπου και συμπλήρωση από τους ίδιους τους συμμετέχοντες με κατάλληλη καθοδήγηση.

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page