Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική

Εξ Αποστάσεως

Τομέας Σπουδών:

Υγεία

Στο σεμινάριο αναλύονται διεξοδικά οι βασικές αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες του κλάδου οι πρόσφατες προσεγγίσεις, με βάση όλα τα σύγχρονα δεδομένα. Οι επιμορφούμενοι στο τέλος του σεμιναρίου θα έχουν διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα αντικείμενα μελέτης της επιστήμης της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής, αλλά και για τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου.

Τρόπος Παρακολούθησης

Εξ αποστάσεως, με 4 προαιρετικές τηλεδιασκέψεις στην πλατφόρμα της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Δίδακτρα


300€

Διάρκεια Προγράμματος

Τρεις μήνες

Διδακτικές Ώρες

150 ώρες.

Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική

Θεματικές Ενότητες

• Εισαγωγή στην ψυχολογίας
• Εισαγωγή στη συμβουλευτική
• Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική
• Τομείς της ψυχολογίας
• Συμπεριφορά, νόησης, γνώση
• Θεωρίες ανάπτυξης
• Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία
• Αυτοεκτίμηση
• Τομείς συμβουλευτικής
• Μοντέλα συμβουλευτικής

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn