top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Σπάζοντας Tον Κύκλο Tης Ενδοοικογενειακής Βίας - Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Το σεμινάριο "Σπάζοντας τον Κύκλο της Ενδοοικογενειακής Βίας - Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)" προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, θεωρητική γνώση και πρακτικές συμβουλές, το σεμινάριο στοχεύει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις ώστε να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στα θύματα, να αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας και να προλαμβάνουν τέτοια περιστατικά στον ευρύτερο κοινωνικό και σχολικό χώρο. Επιπλέον, επιδιώκει να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους.

Πού απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νομικούς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την ενδοοικογενειακή βία και τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι κατάλληλο για επαγγελματίες και μη, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη των θυμάτων και την πρόληψη της βίας.

Ημέρες και ωράριο προγράμματος

Δευτέρα και Τρίτη 17:30 έως 21:30

Εισηγήτρια: Σοφία Λέκκα

Η Σοφία Λέκκα είναι Ψυχολόγος - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού με μακρά εμπειρία στην καθοδήγηση νέων ατόμων προς την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες νέους και έχει βοηθήσει πολλούς γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές ανάγκες των παιδιών τους.

Συμμετέχοντας σε αυτό το σεμινάριο, θα αποκομίσετε:

- Κατανόηση των βασικών εννοιών και μορφών της ενδοοικογενειακής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.
- Γνώσεις για το ψυχοκοινωνικό προφίλ των θυμάτων και των θυτών.
- Δεξιότητες αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνου.
- Εργαλεία και τεχνικές για την παροχή υποστήριξης στα θύματα.
- Κατάρτιση πλάνου ασφαλείας και συμβουλευτική θυτών.
- Γνώση του νομικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία.
- Εμπειρία από βιωματικές ασκήσεις και μαρτυρίες θυμάτων.
- Πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας.

Παροχές

Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΚΔΒΜ από το Κέντρο Δια βίου Μάθησης της Εκπαιδευτικής Ένωσης, αδειοδοτημένο φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. -Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας- με βάση το άρθρο 52 του νόμου 4763/2020, σύμφωνα με το οποίο προσφέρει σε ενήλικες: συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επανειδίκευση (reskilling), αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και γενική εκπαίδευση.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες. Κόστος συμμετοχής: 100€

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως

Σπάζοντας Tον Κύκλο Tης Ενδοοικογενειακής Βίας - Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)

Θεματικές Ενότητες

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (βιωματικές ασκήσεις)

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΙΑ;
• Μύθοι και αλήθειες για τη βία(βιωματική άσκηση)
• Εκδηλώσεις της βίας
• Ο κύκλος της βίας
• Ποια θεωρείται υγιής σχέση (ο τροχός της ισότητας)

ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
• Είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα;
• Λόγοι παραμονής σε μια κακοποιητική σχέση
• Το σύνδρομο της Στοκχόλμης
• Μετατραυματικό στρες

ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΤΩΝ
• Πρότυπα συμπεριφοράς και στερεοτυπικές αντιλήψεις
• Μπορούν οι γυναίκες να είναι θύτες;

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
• Εκδηλώσεις της βίας στο παιδί
• Πώς βιώνουν τα παιδιά τη βία;
• Αποτύπωση της βίας στα σχέδια των παιδιών
• Επιπτώσεις της βίας
• Ψυχοκοινωνικές ανάγκες του παιδιού
• Αντιμετώπιση – προσεγγίζοντας το παιδί

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
• Εκδηλώσεις του εκφοβισμού
• Η επίδραση στα παιδιά- θύματα
• Ποια παιδιά εκφοβίζουν
• Τρόποι παρέμβασης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
• Αναγνωρίζοντας τα σημάδια
• Εκτίμηση κινδύνου
• Παροχή υποστήριξης στα θύματα
• Κατάρτιση πλάνου ασφαλείας
• Συμβουλευτική θυτών

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία
• Η αντιμετώπιση από τις αρχές

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (βιωματικές ασκήσεις)

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page