top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Σχολική Συμβουλευτική

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Που Απευθύνεται

Σε Ψυχολόγους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ως ψυχολόγοι Σύμβουλοι, λαμβάνοντας τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ

Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, και στις Σχολές Γονέων ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές/εισηγητές, λαμβάνοντας τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ

Σε Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και εργαζόμενους στον τομέα της Ψυχικής Υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως σύμβουλοι καριέρας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Σε Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τις αρχές της συμβουλευτικής,

Σε γονείς και προβληματισμένους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ερμηνεύσουν τα κίνητρα των συμπεριφορών των παιδιών τους και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά μέσω της κατάρτισής τους από το εν λόγω πρόγραμμα,

Σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μία διαδικασία αυτογνωσίας και προσωπικής καλλιέργειας

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Η γνωριμία της Σχολικής Κοινότητας (Εκπαιδευτικοί, γονείς, Ειδικοί Ψυχικής Υγείας) με αποτελεσματικά Μοντέλα παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που εκδηλώνονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται:
Α) Σε επίπεδο Γνώσεων
Να γνωρίσουν τις μορφές και είδη/ομάδες διαταραχών/ ΕΕΑ
Να γνωρίσουν το πλαίσιο (θεσμικό και παιδαγωγικό) παρέμβασης της Σχολικής Συμβουλευτικής
Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των παιδιών με:
Νοητική Καθυστέρηση
Ψυχοκοινωνικές-Μαθησιακές δυσκολίες
Εμπειρίες Κακοποίησης/ Εμπειρίες πένθους
Χρόνια νοσήματα-Αναπτυξιακές Διαταραχές
Β) Σε επίπεδο Δεξιοτήτων
να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα παρέμβασης
να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικού ρόλου στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών με ΕΕΑ
να είναι ικανοί αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης Ψυχομετρικών εργαλείων και Διαγνωστικών Οργάνων

Γ) Σε επίπεδο Στάσεων

H υιοθέτηση θετικής στάσης για την εκπαίδευση, ενσωμάτωση και αποκατάσταση των παιδιών με ΕΕΑ.
Η αποδοχή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και ευκαιριών στη ζωή για κάθε περίπτωση παιδιού και ενήλικα.
H αναγκαιότητα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών με ΕΕΑ και των γονιών τους με επιστημολογικά ορθολογικό τρόπο.

Πλεονεκτήματα

Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται:
Α) Σε επίπεδο Γνώσεων
Να γνωρίσουν τις μορφές και είδη/ομάδες διαταραχών/ ΕΕΑ
Να γνωρίσουν το πλαίσιο (θεσμικό και παιδαγωγικό) παρέμβασης της Σχολικής Συμβουλευτικής
Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των παιδιών με:
Νοητική Καθυστέρηση
Ψυχοκοινωνικές-Μαθησιακές δυσκολίες
Εμπειρίες Κακοποίησης/ Εμπειρίες πένθους
Χρόνια νοσήματα-Αναπτυξιακές Διαταραχές
Β) Σε επίπεδο Δεξιοτήτων
να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα παρέμβασης
να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικού ρόλου στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών με ΕΕΑ
να είναι ικανοί αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης Ψυχομετρικών εργαλείων και Διαγνωστικών Οργάνων

Γ) Σε επίπεδο Στάσεων

H υιοθέτηση θετικής στάσης για την εκπαίδευση, ενσωμάτωση και αποκατάσταση των παιδιών με ΕΕΑ.
Η αποδοχή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και ευκαιριών στη ζωή για κάθε περίπτωση παιδιού και ενήλικα.
H αναγκαιότητα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών με ΕΕΑ και των γονιών τους με επιστημολογικά ορθολογικό τρόπο.

Μέθοδος Υλοποίησης

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα
Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.

Περιλαμβάνει:
E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αρχική (κατ αρχήν μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Σχολική Συμβουλευτική

Δομή - Μαθήματα

Ρόλος, Χαρακτηριστικά και Δεξιότητες Σχολικού Συμβούλου, Ψυχολόγου, Ειδικού Παιδαγωγού
Νέα Μοντέλα προσέγγισης των παιδικών δυσκολιών/διαταραχών/ Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ)
Σχολική συμβουλευτική για Παιδιά με Προβλήματα/ ΕΕΑ : μία νέα πραγματικότητα
Μορφές και είδη/ομάδες διαταραχών/ ΕΕΑ
Τα χαρισματικά/προικισμένα παιδιά
Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα
Ψυχομετρικά όργανα και Διαγνωστικά Εργαλεία
Σχολική Συμβουλευτική Μαθητών, Γονέων, Εκπαιδευτικών & Διεπιστημονική Ομάδα
Μοντέλα παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου για την πρόληψη αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
Χαρακτηριστικά και τρόποι παρέμβασης στην τάξη σε παιδιά με
Νοητική Καθυστέρηση
Ψυχοκοινωνικές-Μαθησιακές δυσκολίες
Εμπειρίες Κακοποίησης/ Εμπειρίες πένθους
Χρόνια νοσήματα-Αναπτυξιακές Διαταραχές
Εναλλακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Σχολείου
Παραδοσιακά και σύγχρονα μοντέλα συμβουλευτικής παρέμβασης στα σχολεία

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page