top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Συνοδός Τουριστικών Εκδρομών (Tour Leader)

Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Ο Συνοδός Τουριστικών Εκδρομών (Tour Leader) αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών, σχολείων, συλλόγων, σε προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα αποκτώντας μια σημαντική επαγγελματική κατάρτιση.
Επίσης, σε ήδη απασχολούμενους στον τουριστικό τομέα που επιθυμούν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν πιστοποιημένη ειδίκευση.

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Ως εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού γραφείου οφείλει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τη σχέση του γραφείου με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των επιθυμιών των ταξιδιωτών.
Πιο αναλυτικά, πρέπει να είναι σε θέση πριν το ταξίδι, να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για τον προορισμό, τις ταξιδιωτικές διαδικασίες και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο.
Καθημερινά κατά την παραμονή στον προορισμό οφείλει να εξηγεί το ημερήσιο πρόγραμμα και να φροντίζει για την όσο το δυνατόν πιστότερη τήρησή του.
Επίσης, λύνει απορίες, δίνει συμβουλές για διάφορα θέματα (ψώνια, επισκέψεις, τόπους ενδιαφέροντος, φαγητό, διασκέδαση, αθλητικές δραστηριότητες, προσκυνήματα, αξιοθέατα) και διαχειρίζεται παράπονα και δυσκολίες που προκύπτουν.
Ενημερώνει και διευθετεί τις συμμετοχές σε προαιρετικές εκδρομές και άλλες δραστηριότητες και ελέγχει αν οι συμφωνίες για τις παροχές των υπηρεσιών πραγματοποιούνται σωστά.

Ο Συνοδός αναλαμβάνει την συνοδεία των ομάδων που ταξιδεύουν από το σημείο προορισμού προς τα σημεία επίσκεψης και οι υποχρεώσεις του ολοκληρώνονται με την επιστροφή και την λήξη του ταξιδιού.

Επαγγελματικές Επιλογές

Ο Τουριστικός Συνοδός απασχολείται περιστασιακά ή μόνιμα σε τουριστικά γραφεία, διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators.

Παροχές του Προγράμματος

Παρέχονται:
• Πιστοποιητικό από το Κέντρο δια βίου μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση"
• Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
• Τεχνική υποστήριξη
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
• Πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό, βιβλιογραφία
• Τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μέθοδος Υλοποίησης

• Διά ζώσης
• Εξ αποστάσεως (E-learning), μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Συνοδός Τουριστικών Εκδρομών (Tour Leader)

Θεματικές Ενότητες

• Γεωγραφία Ελλάδας και Εξωτερικού
• Βασικές αρχές τουρισμού
• Τεχνικές οργάνωσης και διεξαγωγής εκδρομών
• Τουριστικά προγράμματα
• Συνοδεία εκδρομών με πρακτικές εφαρμογές
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, ιαματικός, ορειβατικός, περιπατητικός, συνεδριακός, εκπαιδευτικός, αλιευτικός, γαστρονομικός )
• Διαχείριση παραπόνων και τεχνικές διαπραγματεύσεων
• Τουριστική νομοθεσία
• Αρχές θρησκειολογίας και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
• Πρώτες βοήθειες
• Προώθηση και πώληση τουριστικών πακέτων
• Ειδικά θέματα Ιστορίας και πολιτισμού
• Διαχείριση τουριστών κρουαζιέρας
• Σχολικές εκδρομές και ιδιαιτερότητες
• Εκδρομές ηλικιωμένων και ιδιαιτερότητες
• Χειμερινοί προορισμοί
• Προορισμοί θρησκευτικού ενδιαφέροντος
• Αγγλική ορολογία και επικοινωνία
• Marketing

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page