top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Υπάλληλος ξενοδοχείου και υποδοχής κρατήσεων (Receptionist)

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
Συνεργάτης Πρακτικής

Συνεργάτης Πρακτικής

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Το Πρόγραμμα «Υπάλληλος ξενοδοχείου και υποδοχής κρατήσεων (Receptionist)» στοχεύει στην εκπαίδευση υπαλλήλων υποδοχής με πλήρη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να εργασθούν άμεσα σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ο τουρισμός στη χώρα μας αναπτύσσεται ραγδαία και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών. Σήμερα, ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο της συνεχούς στρατηγικής αναβάθμισης, εστιάζει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών, όλες τις εποχές του χρόνου. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί αναμφίβολα ανάγκη για την ανάπτυξη αυτή, καθώς έχει δημιουργηθεί η ανάγκη στελέχωσης των τουριστικών επιχειρήσεων με άτομα άρτια θεωρητικά και, κυρίως, πρακτικά καταρτισμένα, ώστε να είναι ικανά να διαχειριστούν το εκάστοτε πελατολόγιο, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες και να διαχειρίζονται τα ζητήματα οργάνωσης της ξενοδοχειακής μονάδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα αποκτώντας μια σημαντική επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, σε ήδη απασχολούμενους στον τουριστικό τομέα που επιθυμούν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν πιστοποιημένη ειδίκευση.

Εξειδικευμένες Γνώσεις

O απόφοιτος είναι σε θέση να πληροφορεί για Δρομολόγια και Ναύλους μεταφορικών μέσων, να πληροφορεί για τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία για διαμονή σε ξενοδοχείο, κρουαζιέρες και κάθε άλλες τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. έκδοση τουριστικής VISA κ.ά.), να διοργανώνει εκδρομές στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας με όλα τα διαθέσιμα μέσα, να διοργανώνει και υποστηρίζει συνέδρια – σεμινάρια - εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό, να νοικιάζει για λογαριασμό των πελατών του μικρά ή μεγάλα σκάφη για θαλάσσιο και αεροπορικό τουρισμό, να αντιπροσωπεύει και προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και εν γένει τουριστικούς επαγγελματίες.

Πλεονεκτήματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε επιχείρηση έχει σχέση με τον τουρισμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό ως:
1. Υπάλληλοι Υποδοχής - Reception
2. Υπάλληλοι Ξενοδοχείου
3. Σύμβουλοι τουριστικών επιχειρήσεων
4. Συνεργάτες- στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων
5. Ιδιοκτήτες- πάροχοι τουριστικών επιχειρήσεων
6. Στελέχη- υπάλληλοι τουριστικών γραφείων

Συνεργασία με τον τουριστικό όμιλο ATLANTICA

Υπάλληλος ξενοδοχείου και υποδοχής κρατήσεων (Receptionist)

Δομή - Μαθήματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
2. Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
3. Υποδοχή τουριστών
4. Διαχείριση παραπόνων
5. Τηλεφωνικές και διαδικτυακές κρατήσεις
6. Εξυπηρέτηση πελατών
7. Διαχείριση αφίξεων – αναχωρήσεων
8. Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης τουριστών
9. Βασικές αρχές marketing
10. Digital marketing
11. Στοιχειώδεις αρχές επικοινωνίας
12. Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων
13. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
14. Τουριστικό δίκαιο
15. Ξένη Γλώσσα

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page