ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Voucher (Επιταγή Κατάρτισης ) 600 ευρώ

Αφορά επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω τηλεκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε 166.000 επιστήμονες και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.  Δεν υπάρχουν ηλικιακά και γνωστικά προαπαιτούμενα. Θα δοθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn